Ontwerpwedstrijden - Knopen van de Drechtsteden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Knopen van de Drechtsteden

Stichting DE STAD en regio Drechtsteden schrijven een prijsvraag uit voor ontwerpend onderzoek naar de potenties van de ontwikkeling van knopen in regio de Drechtsteden. Aanleiding is de constatering, dat er nog te weinig wordt nagedacht over de ontwikkeling van de regio op langere termijn. De organisatie heeft voor deze prijsvraag acht knopen geselecteerd. Deelname staat open voor zowel architecten als studenten. Voor de uitwerking wordt per geselecteerd concept een vergoeding van €10.000 beschikbaar gesteld. Studententeams ontvangen geen vergoeding.

Resultaat
Op 22 oktober is bekend gemaakt welke zes planconcepten zijn geselecteerd voor nadere uitwerking:

  • Tijland, Joep van der Veen Architectuur en Mass (metropolitan architecture & spatial strategies); Joep van der Veen & Tom Bokkers;
  • Biesbosch Centraal Station, VenhoevenCS architecture + urbanism en DS Landschapsarchitecten;
  • Landschapsknopen, niet bouwen maar groeien, Okra Landschaparchitecten en MAXWAN architects & urbanists;
  • Patchwork, Ruimtelab2 Architecten; Jacques Vink en Arjan de Nooijer;
  • Full Circle, Nezu Aymo Architects; Skafte Aymo-Boot en Yukiko Nezu;
  • Dijk van een Kop, Dingeman Deijs Architect en Delva Landscape Architects.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.