Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Lammermarkt Leiden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Lammermarkt Leiden

RAP Architectuurcentrum organiseert samen met het Stadslab Leiden en de BNA kring Rijnland een ideeënprijsvraag voor de Lammermarkt te Leiden. Gevraagd wordt een stedenbouwkundig, landschappelijk en architectonische totaalvisie voor het Lammermarktgebied. Deelname staat open voor alle stedenbouwkundige-, landschaps- en architectuurontwerpers en studenten.

Procedure
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
Het ontwerp Puntgaaf van atelier PRO en Buro Sant & Co is als winnend ontwerp aangewezen. (bron: architectenweb)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.