Ontwerpwedstrijden - In de kiem gescoord - editie 2010 Nieuwe fietspaden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

In de kiem gescoord - editie 2010 Nieuwe fietspaden

Het Cement&BetonCentrum schrijft een ideeënprijsvraag uit. De ideeënprijsvraag is bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, technieken en processen.
Deelname staat open voor iedereen. De eerste prijs bestaat uit een fiets ter waarde van €1.500 en een voucher van € 3.500 om het ingezonden idee nader te onderzoeken of uit te werken.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De volgende ontwerpen zijn genomineerd:
  • 7V, Dirk Jan Postel en Vincent van der Meulen;
  • Drijvende Fietspaden, Bart van Bueren;
  • Connecting mobility, Andrea Zaehle;
De jury heeft Connecting mobility als winnend idee aangewezen.
Opdrachtgever
Cement&BetonCentrum


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.