Ontwerpwedstrijden - Open oproep: Segregatie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: Segregatie

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten worden opgeroepen voorstellen in te dienen voor (ontwerpend) onderzoek gericht op segregatie in samenhang met met de inrichting en het gebruik van gebouwen en openbare ruimte. Per geselecteerd voorstel wordt maximaal € 7.500 beschikbaar gesteld.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn geselecteerd om uitgewerkt te worden tot een subsidieaanvraag.
  • Leegstaande nieuwbouw, Cohabitation Strategies;
  • Samen voor de buurt, VenhoevenCS;
  • De stad als onhoudbare machine, Doetank.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.