Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Architect en Ondernemerschap
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Architect en Ondernemerschap

Platform GRAS schrijft een prijsvraag uit voor jonge architecten om te laten zien welke concrete bijdragen ontwerp kan leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Ook wordt inzicht gevraagd in de toegedachte positie in de bouw- en ontwerpketen, herkenning van potentiële opgaven en markten en een visie op hoe de architectuur hier van betekenis kan zijn.
Deelname staat open voor jonge, startende architecten en architectenbureaus die niet langer dan 6 jaar zelfstandig actief zijn en waarvan tenminste een van de medewerkers ingeschreven staat in het architectenregister. Daarnaast staat de prijsvraag open voor pas afgestudeerden en studenten aan de beide TU’s (Eindhoven en Delft) of de verschillende Academies van Bouwkunst.

Procedure
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft moeten constateren dat geen van de inzendingen vanuit het oogpunt van ondernemerschap het gehoopte niveau heeft gehaald. Daarom heeft de jury besloten alleen een 1ste en 2de prijs toe te kennen.
  • 1e prijs: Tijd voor de projuctontwikkelaar, Studio Rosa;
  • 2e prijs: Netwerk als ontwerper, The Cloud Collective;
  • Genomineerd: Het ontwerp / This is not a design, Paul Bos;
  • Genomineerd: Woonpatroon, Goedemans;
  • Genomineerd: Het architectencollectief, Martijn Rog.
Opdrachtgever
Platform GRAS


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.