Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd 'A view 4 you'
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd 'A view 4 you'

Bohemen - ruimte in ontwikkeling schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit voor een concept of ontwerp van drie paviljoens langs de A4. In de paviljoens dienen brandcentres te worden gevestigd. Deelname staat open voor iedereen.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

  1. het reglement in overeenstemming te brengen met het oude Kompas bij prijsvragen;
  2. de samenstelling van de jury bekend te maken;
  3. de beoordeling door de uitschrijver voor de toe te kennen bonus te herzien;
  4. de voorwaarden ten aanzien van het auteursrecht te herzien;
  5. de geschillenregeling te herzien.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

De uitschrijver heeft per brief gereageerd op de aanbevelingen van het Steunpunt. Klik hiernaast voor de volledige reactie van Bohemen - ruimte in ontwikkeling.

Resultaat

  • 1e prijs: Frozen Motion, Matthijs la Roi en Xing Wang
  • 2e prijs: Bospoort, Liong Lie (123DV architecten)
  • 3e prijs: SDarchitect
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.