Ontwerpwedstrijden - Duurzame herontwikkeling locatie Groenewald Beek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Duurzame herontwikkeling locatie Groenewald Beek

Gemeente Beek schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de duurzame herontwikkeling van locatie Groenewald te Beek. Met deze wedstrijd wil de gemeente Beek architecten / ontwikkelaars uitdagen betaalbare, duurzame, energiearme woningen te ontwerpen in een duurzame en hoogwaardige openbare ruimte, waarbij ook de principes van cradle to cradle (C2C) dienen te worden toegepast. Deelname staat open voor architecten en ontwikkelaars. De winnende deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld zijn plan verder uit te werken en na goedkeuring van het uitgewerkte plan door de gemeente, het doorlopen van de noodzakelijke procedures, verlening van de vereiste vergunningen en verkoop en overdracht van de locatie het plan te realiseren.

Resultaat
De jury heeft drie van de tien inzendingen genomineerd. Deze zullen van 26 april tot 6 mei worden tentoongesteld in het gemeentehuis, waar inwoners op een van de drie inzendingen mogen stemmen. De voorkeur van de inwoners zal door de jury bij de uiteindelijke keuze voor een van de drie inzendingen betrokken worden. Medio juni zal de uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt. De drie genomineerde inzendingen zijn:
  • Puaki 82
  • 4 Seizoenen
  • De Beekse Bron
Het College van B&W heeft de voordracht van de jury gevolgd:
  • 1e: De Beekse Bron, BL Huisvesting
  • 2e: Puaki 82;
  • 3e: 4 Seizoenen.
De gemeente zal in overleg treden met BL Huisvesting om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, het plan verder uit te werken en dit te realiseren.
Opdrachtgever
Gemeente Beek


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.