Ontwerpwedstrijden - New Harloheim, Ymere NAi Prijs 2011
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

New Harloheim, Ymere NAi Prijs 2011

Het Nederlandse Architectuurinstituut NAi en woningcorporatie Ymere schrijven in samenwerking met de gemeente Haarlem een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag op welke manier Haarlem zich kan ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, en welke rol hierin is weggelegd voor Haarlem Oost.
De prijsvraag wordt uitgeschreven onder multidisciplinaire teams, waarin minimaal drie verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.
Maximaal 7 teams worden uitgenodigd tot deelname aan de tweede ronde, waarin gevraagd wordt de visie uit de eerste ronde uit te werken in een ontwerpend onderzoek. Hiervoor ontvangen alle geselecteerde teams een onkostenvergoeding van € 1.000 excl. btw. Een onafhankelijke jury selecteert maximaal drie prijswinnaars. De uitschrijvers stellen een prijzengeld beschikbaar van € 20.000 excl. btw.De uitschrijvers hebben het voornemen om, in vervolg op deze prijsvraag, aan de winnende deelnemers een meervoudige opdracht te verstrekken op basis van hun winnend ontwerp.

Procedure

Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De uitschrijver heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
De volgende inzendingen zijn genomineerd:

  • Daten in NH - Op zoek naar gelijkgestemden, het team van Anjelica Cicilia (hoofdontwerper);
  • Hand in eigen Boezem, het team van Hernando Arrazola (hoofdontwerper);
  • Creating Class, het team van URBANOS met Camila Pinzon Cortes (hoofdontwerper);
  • Scenografie voor een parallelle aorta, het team van Victor van Velzen (hoofdontwerper);
  • Ringstad, het team van XML Architecture Research Urbanism (hoofdontwerper);
  • Ketting Reactie- Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, het team van Joep van der Veen (hoofdontwerper);
  • Rechteroever Festival, het team van Johan Galjaard (hoofdontwerper).

De geselecteerden hebben tot 2 september de tijd om hun visie in de tweede ronde uit te werken. Voor 1 oktober wijst de jury de prijswinnaars aan.

Resultaat

  • 1e prijs: Ketting Reactie- Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek, het team van Joep van der Veen (hoofdontwerper)
  • gedeelde 2e prijs: Ringstad, het team van XML Architecture Research Urbanism (hoofdontwerper)
  • gedeelde 2e prijs: Creating Class, het team van URBANOS met Camila Pinzon Cortes (hoofdontwerper)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.