Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag tijdelijk gebruik sluisbuurt
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag tijdelijk gebruik sluisbuurt

Gemeente Amsterdam schrijft een prijsvraag uit voor een nieuwe, tijdelijke invulling van een 3,6ha groot terrein op Zeeburgereiland. Het terrein in de toekomstige Sluisbuurt van het Zeeburgereiland wordt voor een periode van 10 jaar voor een symbolisch bedrag van één euro per jaar beschikbaar gesteld aan één partij. Via een prijsvraag kunnen geïnteresseerden hun plannen bij de gemeente indienen.

Resultaat
De jury heeft het plan van Rugter Elterink, een zeilwagenpark, als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.