Ontwerpwedstrijden - Zuid-Hollandprijs 2011: "Een duurzame toekomst voor Zuid-Holland"
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zuid-Hollandprijs 2011: "Een duurzame toekomst voor Zuid-Holland"

De Provincie Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om om plannen of projecten voor het duurzamer maken van bedrijventerreinen, glastuinbouw- of
havengebieden om zo de Zuid-Hollandse economie te versterken. Deelname staat open voor professionals, ondernemingen en adviesbureaus (geldprijs van € 50.000), vrijwilligers en bewoners (€ 15.000) en studenten (€ 10.000). Het prijzengeld dient te worden besteed aan uitvoering, verbreding of verspreiding van het winnende project of voorstel.

Resultaat
  • 1e prijs professionals: Energiegewas J. van Gilst (Infosfeer).
  • 1e prijs bewoners/vrijwilligers: Plastic tas vrije gemeente J.C.M. Kijlstra.
  • 1e prijs studenten: The Upcycle G.L. Bosman.

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.