Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Transformatie Prinses Margrietflat
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Transformatie Prinses Margrietflat

Woonstad Rotterdam schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de transformatie van de Prinses Margrietflat te Rotterdam. Deelnemers wordt gevraagd zich uit te spreken over de balkonzijde van de Prinses Margrietflat. Deelname staat open voor architecten uit de regio Rotterdam.
De vier geselecteerde architecten worden uitgenodigd deel te nemen aan een meervoudige opdracht.

Procedure
De uitschrijver heeft met het Steunpunt overlegd over de inrichting van de procedure. Het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model-wedstrijdprogramma Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten.

Resultaat
De volgende ontwerpen zijn geselecteerd voor nadere uitwerking:

  • Prinses Margriet Staete, Joep van der Veen;
  • Groene Vingers, Max Rink;
  • Gewoon Mooi, Thijs van de Straat;
  • Weefgebouw, Pieter Sprangers.

De jury heeft uiteindelijk Weefgebouw van Pieter Sprangers (Stereo Architects) als winnaar aangewezen

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.