Ontwerpwedstrijden - Open oproep: stedenbouwkundige innovatie in internationale context
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: stedenbouwkundige innovatie in internationale context

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Ontwerpers worden opgeroepen voorstellen in te dienen waarin de ontwikkeling van de Nederlandse stedenbouw in een internationaal perspectief wordt geplaatst.In het voorstel dient omschreven te zijn welke Nederlandse ruimtelijke opgave centraal staat, waarom men kiest voor de uitwisseling met een specifieke stad, regio of (ontwerp)praktijk en op welke wijze de kennis(uitwisseling) ingezet kan worden in de Nederlandse context. Per geselecteerd voorstel wordt maximaal € 7.500 beschikbaar gesteld om het voorstel uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn door de selectiecommissie geselecteerd voor verdere uitwerking. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stelt hiervoor €7.500 per voorstel beschikbaar.

  • De duurzame provinciestad, Rijnboutt;
  • Small urbanism, Must stedenbouw;
  • Social mall Jakarta, SHAU;
  • London Learning, Maxwan;
  • Materializing the Metropolitan, Architecture Workroom Brussels.
    Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.