Ontwerpwedstrijden - Wegh der Weegen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wegh der Weegen

In het kader van het 100-jarig bestaan van Erfgoedvereniging Heemschut schrijft de provinciale commissie Utrecht de ideeënprijsvraag Wegh der Weegen uit. In plaats van het oorspronkelijke idee om een ‘cierlijke’ weg aan te leggen, is de Amersfoortseweg (N237) vandaag de dag verworden tot een brede stadsautoweg. Van de gedachte buitenplaatsen is slechts een deel gerealiseerd. Doel van de ideeënprijsvraag Wegh der Weegen is om voor een of meer vakken, die zichtbaar gezichtsverlies hebben geleden, een eigentijdse invulling te bedenken, die recht doet aan de uitgangspunten van het 17e-eeuwse concept. Deelname staat open voor studerende, dan wel praktiserende stedenbouw-kundigen, landschapsarchitecten, architectuurhistorici en historisch geografen.

Resultaat
De jury heeft drie winnaars aangewezen:
  • Wegen der Wegh, Joost Koek;
  • In 4 fases terug en vooruit, Plein06;
  • Landgoed Heidelust, Vibeke Scheffener en Mathieu Derckx.
Opdrachtgever
Erfgoedvereniging Heemschut


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.