Ontwerpwedstrijden - Open Oproep: Strandwacht Nesselande
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep: Strandwacht Nesselande

Gemeente Rotterdam roept architecten op een portfolio van hun werk op te sturen. De vijf architecten met de meest inspirerende en overtuigende portfolio's worden uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse procedure voor het opstellen van een ontwerpvisie en schetsontwerp voor de Strandwacht. Hiervoor is een vergoeding van €1.000 per architect beschikbaar.
De technische uitwerking zal plaatsvinden in samenwerking met het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam (IGWR). IGWR ontwikkelt de stukken van VO naar bestek en maken de bijbehorende aanbestedingsstukken. Voor het uitwerken tot een VO zal een honorarium van maximaal € 15.000,- beschikbaar zijn.

U kunt het reglement hiernaast downloaden.

Resultaat
De inzending van NIO architecten is door de jury als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam


Documenten
procedure.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.