Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Broedplaats Ceuvel Volharding
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Broedplaats Ceuvel Volharding

Projectbureau Noordwaarts en Bureau Broedplaatsen schrijven een prijsvraag uit voor een creatieve invulling van het gemeentelijk terrein Ceuvel Volharding. Deelname staat open voor ondernemende kunstenaars, startende creatieve ondernemers en / of ambachtelijke bedrijfjes. De realisatie en het gebruik van de broedplaats zullen geheel voor rekening en risico van de winnende inschrijver plaatsvinden.

Resultaat
22 maart 2012 is bekendgemaakt dat twee inzendingen zijn ontvangen die beiden niet geheel voldoen aan de ruimtelijke en programmatische voorwaarden. Gelet op de potentie van beide plannen zien Bureau Broedplaatsen en Projectbureau Noordwaarts toch aanleiding om beide plannen wel voor te leggen aan de jury.
Het ontwerp van Marjolein Smeele en space&matter is als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.