Ontwerpwedstrijden - Open oproep: Beleving van de Noordas
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: Beleving van de Noordas

Stadsregio Rotterdam roept in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Lansingerland architecten op een portfolio van hun werk in te sturen. De stadsregio is op zoek naar een ontwerper die, door middel van een interactief traject met omwonenden en toekomstige gebruikers, de identiteit en herkenbaarheid van de Noordas als geheel en het Polderpad in het bijzonder, kan versterken.
De maximaal vijftien architecten met de meest inspirerende en overtuigende portfolio's worden uitgenodigd zich kort te presenteren voor de bewoners van het gebied. Tijdens deze bijeenkomst worden maximaal vijf architecten geselecteerd voor een meervoudig onderhandse procedure voor het uitwerken van een ontwerpvisie, plan van aanpak, schetsontwerp en uitwerking van het interactieve traject met bewoners en toekomstige gebruikers. Hiervoor is een vergoeding van €3.000, -(inc. BTW) per architect beschikbaar.
Voor de realisatie van het geheel is een budget van €750.000,- beschikbaar. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor de fysieke objecten, maar is ook bedoeld om kosten van het participatieproces en de eigen onkosten van de winnende partij te dekken.

Resultaat
De jury heeft de inzending van DaF-architecten als winnaar aangewezen. (bron: Stadsregio Rotterdam)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.