Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Veehouderij
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Stichting Boerengroep, CAH, Has Den Bosch, InHolland, Van Hall Larenstein en Wageningen UR schrijven een ontwerpwedstrijd uit om ideeën te genereren voor innovaties voor de veehouderij om de kwaliteit te verbeteren. De ideeën moeten realistisch zijn, zodat ze in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Deelnemers kunnen zich richten op een deelaspect van het veehouderijsysteem of op de volledige keten.
Deelname staat open voor hbo- en wo-studenten die teams vormen waarin minimaal twee disciplines zijn vertegenwoordigd. De eerste prijs wordt beloond met €1.000,-, de tweede prijs met €500,- en de derde prijs met €250,-.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft de inzending Kippensingel van Sybren Lempsink en Jan Eiting als winnaar aangewezen. (bron: persbericht WUR)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.