Ontwerpwedstrijden - Open oproep: gebouw Park De Hoge Veluwe
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: gebouw Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept architecten op een portfolio van hun werk in te zenden. De Stichting zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een nieuw gebouw, ca 3.300m2 BVO, met de volgende functies:
 1. een informatiebalie (begane grond);
 2. een winkel (begane grond);
 3. een restaurant met terras (begane grond);
 4. ontvangstruimte met balkon (verdieping);
 5. sanitaire voorzieningen en voorraadruimte (kelder).

De inzending dient te bestaan uit:

 • een omschrijving van het bureau (historie, bureaufilosofie, werkwijze e.d.);
 • een beknopte visie op de opgave vergezeld van een aantal relevante referentieprojecten, die uw visie illustreren (geen ontwerp);
 • de naam van de namens het bureau in te zetten architect;
 • deze architect dient tenminste 10 jaar aantoonbare ervaring te hebben als architect,
 • een bevestiging van de bereidheid om als voorzitter van het ontwerpteam te functioneren en samen te werken in het ontwerpteam met o.a. een interieurarchitect en/of specialisten op het gebied van retail en horeca;
 • het referentie-dossier mag niet meer omvatten dan maximaal 5 A3-tjes in boekvorm / gebundeld (s.v.p. aanleveren per post (1-voud) en digitaal (als PDF-bestand).

en kan verzonden worden naar:
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
T.a.v. mevrouw M. Kokke
Apeldoornseweg 250,
7351 TA HOENDERLOO
kokke@hogeveluwe.nl

Op 5 juni zal de stichting vijf bureaus selecteren. De voorkeur gaat uit naar in Nederland gevestigde architectenbureaus.

Met nadruk wordt gesteld dat er, in deze selectiefase, geen nadere toelichting, in de vorm van mondelinge, schriftelijke of telefonische informatie, zal worden verstrekt. Bureaus die zich hieraan niet onderwerpen zullen van verdere deelneming worden uitgesloten.
Over de uitslag van de selectie zullen geen nadere mededelingen worden gedaan.

Resultaat
Er zijn in totaal 80 aanmeldingen ontvangen.
De opdracht is gegund aan de combinatie Monadnock / De Zwarte Hond.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.