Ontwerpwedstrijden - Activating urban voids
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Activating urban voids

Wonderland schrijft in samenwerking met ARCAM en modestraat een ideeënprijsvraag uit om nieuwe manieren te vinden om jonge inwoners bij het proces van stedelijke planning te betrekken en alternatieve manieren van stedelijke planning te onderzoeken.
De twee of drie beste inzendingen worden online en tijdens de workshop gepresenteerd en opgenomen in publicaties van Wonderland. Voor de winnaars is een reis- en verblijfskostenvergoeding beschikbaar. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om gratis lid te worden van Wonderland voor de periode van twee jaar.

Resultaat
De volgende inzendingen zijn aangewezen als winnaar:
  • Bench, spacepilots;
  • Analogical Smart Cities, PKMN architectures.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.