Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag Ontwerp een Stadseiland
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag Ontwerp een Stadseiland

Architectuur Centrum Nijmegen schrijft een prijsvraag uit om tot een vernieuwend concept te komen voor het Stadseiland in Nijmegen . Het doel van de ideeënprijsvraag Ontwerp een stadseiland is een bijdrage leveren aan het debat over de invulling en vormgeving van de nieuw vorm te geven eiland. Zij beoogt de creativiteit bij vormgevers en bestuurders rondom deze thematiek te prikkelen. De uitkomsten worden aanjagers in een stedelijke discussie waarbij ook de geïnteresseerde Nijmegenaar betrokken kan zijn.
Deelname staat open voor architecten, landschapvormgevers, stedenbouwkundige, kunstenaars, planologen, sociologen, filosofen en anderen die beroepsmatig een relatie met het onderwerp hebben. Daarnaast kunnen studenten die opgeleid worden in bovenstaande vakgebieden eveneens inzenden.
De eerste drie prijswinnaars (2 personen per bureau) ontvangen een uitnodiging voor een besloten Salonavond en diner in het Besiendershuis op 7 februari 2013.
Daarnaast krijgt het winnende team (eerste prijs) de mogelijkheid het plangebied per luchtballon te verkennen.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:
  • Eerste prijs: Nothing is Most, Atelier Dutch;
  • Tweede prijs: Stephanuseiland, Pouderoyen Compagnons;
  • Derde prijs: Havanna aan de Waal, Joost Emmerik.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.