Ontwerpwedstrijden - PRIJSVRAAG IdeeMobiel 2012
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

PRIJSVRAAG IdeeMobiel 2012

Acquire Publishing, Movinnio en Share2start schrijven een ideeënprijsvraag uit om vervoersknooppunten verder te ontwikkelen. Deelname staat open voor iedereen. De juryprijs bestaat behalve uit een oorkonde, een hand van de juryvoorzitter en de eeuwige roem, uit praktische ondersteuning bij de stappen op weg naar een volgende mijlpaal in het innovatieproces. Het is in ieder geval een ‘katalyse-intake-gesprek’, een artikel in vaktijdschrift Verkeer in Beeld en/of Parkeer24, een ‘concept sheet’ en een jaar partnerschap van Movinnio.

Resultaat
De volgende inzendingen zijn genomineerd:
  • Mijn fiets – Jouw fiets, P+R Facilitair;
  • Radiuz App – Multi-modale Reisplanner, Radiuz;
  • Fietshub, Spark-parkeren.


De jury heeft de volgende winnaar uitgeroepen:

  • Fietshub, Spark-parkeren.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.