Ontwerpwedstrijden - WoodChallenge 2012
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

WoodChallenge 2012

Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Centrum Hout schrijven een prijsvraag uit om studenten aan te sporen te excelleren in hout. Opmerkelijke prestaties, technieken, ontwerpen, commerciële of innovatieve en praktisch uitvoerbare ideeën, die leiden tot een verbetering van het gebruik of imago van hout of houtproducten zullen worden gehonoreerd. Deelname staat open voor studenten aan een technische opleiding.
De deelnemers strijden om de WoodChallenge-bokaal. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt daarnaast een bedrag van € 1.000,-. Voor de tweede en derde prijs zijn respectievelijk € 400,- en
€ 200,- gereserveerd. Ook kan de jury besluiten tot het uitreiken van een extra aanmoedigingsprijs.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen
  • Gedeelde eerste prijs: WoeSL, Wouter van Leen (Hogeschool van Amsterdam);
  • Gedeelde eerste prijs: Het verval gekoesterd - hergebruik ruïne steenfabriek ‘De Liesbosch’, Eelko Kroon (TU Delft);
  • Gedeelde eerste prijs: Stapelen met houtskeletbouw, Tunis Hoekstra (TU Delft).
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.