Ontwerpwedstrijden - Projectprijsvraag transformatie hekwerk OSP 14, Delft
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Projectprijsvraag transformatie hekwerk OSP 14, Delft

TenneT schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van de verbijzondering van een standaard hekwerk dat bij opstijgpunt 14 te Delft zal worden geplaatst. Deelname staat open voor iedereen. De winnaar mag zijn ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp en zijn project realiseren. Hier is een vergoeding van maximaal €50.000 voor beschikbaar. De tweede prijs is een geldbedrag van €3.000, de derde prijs een bedrag van €1.500.
Als de uitschrijver, na overleg met de jury, overwegende redenen heeft om af te wijken van de bepalingen ten aanzien van het vervolg op de prijsvraag is hij bevoegd een ander dan het in die bepalingen aangewezen ontwerp voor uitvoering aan te wijzen. Hiertoe zal hij een schadeloosstelling toekennen aan de prijswinnaar van €6.000,-

U kunt het wedstrijdreglement hiernaast downloaden. Let op: het wedstrijdreglement is op 22 april aangepast.
Tevens kunt u hiernaast de memorie van antwoord (mei 2013) downloaden. De foto's waarover in de memorie wordt gesproken zijn hier te vinden.

Procedure
Het wedstrijdprogramma is opgesteld conform het model-wedstrijdprogramma Kompas bij Prijsvragen.

Resultaat
Er zijn 22 inzendingen ontvangen. De jury heeft Stromen door de Tijd, Bureau Botersloot als winnaar aangewezen.
  • 2e prijs: Skin, Monolab Architects;
  • 3e prijs: Glow, Monolab Architects.

Eervolle vermeldingen:
  • Mirror Fence, Dingemans Deijs Architect;
  • Stroomkasteel, atelier 8 voor 2;
  • Circuit Tree, samenwerking Walter van Broekhuizen en Mike Korth.

De prijswinnaars en de eervolle vermeldingen zullen vanaf 17 juni 8 weken tentoongesteld worden bij het gemeentelijke Informatiecentrum ‘Delft Bouwt’, adres: Barbarasteeg 2 in Delft (tegenover NS Station Delft).

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.