Ontwerpwedstrijden - Open Oproep 'Bouwen op Elkaar' gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap, door de Gemeente Den Haag
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep 'Bouwen op Elkaar' gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap, door de Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de ontwikkeling van hoogbouw met verschillende kleine opdrachtgevers. De gemeente daagt ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals uit een innovatief, creatief en uitvoerbaar concept te ontwikkelen voor hoogbouw van ten minste dertig (30) meter hoog, waarbij de ontwikkeling per onderdeel gefaseerd plaatsvindt door steeds andere, zich in de loop der tijd aandienende 'kleinschalige' opdrachtgevers. De eerste ronde is een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers een beknopte visie op de opgave moeten geven. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury maximaal 20 inzendingen. Daarna wordt gevraagd om het ontwerp te richten op een specifieke locatie in Den Haag.
Deelname staat open voor (teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, aannemers, projectontwikkelaars, constructeurs, ingenieurs, installateurs. De gemeente stelt maximaal 30.000 euro aan prijzengeld ter beschikking dat zal worden verdeeld over maximaal drie winnaars. Na afloop van de prijsvraag gaat de gemeente in gesprek met maximaal drie winnaars om na te gaan hoe de gemeente binnen de kaders van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden kan bijdragen aan de verwezenlijking van het winnende concept voor gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:
  • Gedeelde eerste plaats: HOGE Vrijheid, Martijn van der Hijden (Martijn van der Hijden architecten), Rick Bruggink (IAA Architecten),
    Marta Lachowska (IAA Architecten), Gilbert van der Lee (BREED Integrated Design) en Christa de Vaan (Arup);
  • Gedeelde eerste plaats: Licht-Lucht-Ruimte-Vrijheid, Antonio Cannavacciuolo,  Jacobien Hofstede en Petra van Trigt (STUDIOHECHT), Johan Galjaard  (ABT bv),  Jeroen ter Haar (ABT bv), Caspar M. Philippo (Zes X Zes), Diana Gerritsma (MetDT) en Frank Thunnissen (De Bouwer & Partners);
  • Gedeelde eerste plaats: Tree of life, Edwin Paymans (SYNarchi), Pieter Thieme (Bureau Thieme) en Frank de Vries (De Vries Constructiebureau bv);
  • Eervolle vermelding: Baron von Münchhausen, Jan Bochmann (Jan Bochmann Architecten), Baneke Architecten, Ingenieurs‐ en consultancybureau Bartels & Vedder, Adviesbureau Van der Weele;
  • Eervolle vermelding: Leren van de Grieken, Rob Hendriks (DAAD Architecten BV), Peter Stut, industrieel ontwerper, Peter Kiers, bouwcoach, David Inden, planeconoom/gebiedsontwikkelaar, Piet Gorter, prefab beton specialist en Henk Winters, constructeur.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.