Ontwerpwedstrijden - Open Oproep: Plek zoekt Mens
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep: Plek zoekt Mens

Maastricht-LAB schrijft een prijsvraag uit voor een vernieuwend initiatief op het gebied van stadsontwikkeling. Om daadwerkelijk ruimte te bieden voor vernieuwende ideeën, doet het M-LAB een open uitvraag, zonder teveel tevoren in te kaderen. Om de creativiteit te prikkelen is een aantal voorbeeldlocaties benoemd onder het submenu "voorbeeldlocaties", waarvoor ideeën worden gezocht. Deelnemers kunnen vernieuwende ideeën of initiatieven aandragen voor deze plekken, maar het is ook mogelijk om een eigen experiment in te dienen voor een andere locatie. Het kan daarbij gaan om gebouwen, maar ook om braakliggende terreinen.
Deelname staat open voor iedereen. Het winnende initiatief wordt samen met de initiatiefnemers binnen het Maastricht-LAB uitgewerkt. Hiervoor stelt Maastricht-LAB een bijdrage van € 10.000 beschikbaar.

Resultaat
Er zijn 49 inzendingen ontvangen. De jury heeft Jules Study Labs, Anja Jansen (Veer!Maastricht) en Karin van der Ven (Jules & You) als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Maastricht-LAB

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.