Ontwerpwedstrijden - Landmark Koemaste
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Landmark Koemaste

Waterschap Regge en Dinkel schrijft, ter afronding van diverse projecten in Hellendoorn, een prijsvraag uit voor het ontwerp van een landmark te Hellendoorn. Deelname staat open voor inwoners van de gemeente Hellendoorn en iedereen die een bijzondere band met de gemeente Hellendoorn heeft. Inzendingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. uitdrukking geven aan de functie en het nut dat water voor ons allen heeft. Het moet dus iets te maken hebben met water en veiligheid, water als noodzakelijke bron voor ons voortbestaan. Dit mag je breed interpreteren.
  2. voor de uitwerking en uitvoering van het idee is 10.000 euro (inclusief BTW) beschikbaar.
  3. binnen vier maanden te realiseren zijn vanaf het moment van opdrachtgeving
  4. qua vergunningen makkelijk te realiseren zijn.
  5. passen binnen het (waterschaps)project Koemaste
  6. herkenbaar zijn, goed toegankelijk en zichtbaar zijn voor een breed publiek. De plek waarop het gerealiseerd wordt is dus ook van belang (bijvoorbeeld op een doorgaande route).
  7. raakvlakken hebben met minimaal één van de volgende begrippen: recreatie/ spelen, natuur en jeugd/cultuur/educatie. Het mag een speelaanleiding zijn (geen speeltoestel) maar geen zwemaanleiding, aangezien de Regge geen officieel zwemwater is. Een invulling met betrekking tot recreatie heeft een sterke voorkeur.
  8. passen binnen de ecologische doelstellingen en waterdoelstellingen die gelden voor het gebied.
    Het idee mag geen negatieve gevolgen hebben voor derden (bv andere (grond) eigenaren).

Een jury zal de top drie vaststellen. De inwoners van gemeente Hellendoorn kiezen hierna het winnend ontwerp dat zal worden gerealiseerd.


Resultaat
Er zijn vijftien inzendingen ontvangen. De jury heeft niet drie, maar twee winnaars aangewezen: Silhouet van een Zomp, Michel Filart en Parasol etagelinde (inzender onbekend).

Opdrachtgever
Waterschap Vechtstromen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.