Ontwerpwedstrijden - CAST STADSidee
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

CAST STADSidee

Heb jij een goed ruimtelijk idee voor je straat, buurt of de stad? Een initiatief voor een bouwwerk of verbetering van een plein? Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) verzamelt alle STADSideeën voor Tilburg en presenteert ze aan de stad. De ideeën kunnen prille dromen zijn, maar ook plannen die al in ontwikkeling zijn of zelfs al zijn gebouwd.

Resultaat
Er zijn bijna veertig ideeën ingediend. De ideeën zijn gepubliceerd in een bundel (hiernaast te downloaden).

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.