Ontwerpwedstrijden - Open Oproep: De Attractieve Regio
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep: De Attractieve Regio

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. Per geselecteerd voorstel, maximaal vijf, wordt maximaal € 10.000 beschikbaar gesteld om het voorstel uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn geselecteerd:
  • Defining Design Indicators for Economic Development, MvtHoff ontwerp en onderzoek;
  • Ontwerpend onderzoek Biobased Delta, Studio Marco Vermeulen;
  • The Global metropolitan Region Amsterdam Eindhoven, De Stad bv;
  • Micro, een bottom-up verkenning van regionale dynamiek, Bureau Nieuwe Gracht.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.