Ontwerpwedstrijden - De stad als ecosysteem: ontwerpen met stromen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De stad als ecosysteem: ontwerpen met stromen

NVTL, BNSP en BNA Onderzoek schrijven een ideeënprijsvraag uit om vanuit een nieuwe invalshoek van de stromen en de visie op (het functioneren van) de stad een concrete ontwerpopgave in Rotterdam uit te werken. Welke nieuwe inzichten levert het ontwerpen met de diverse stromen en de bijbehorende infrastructuur op en hoe vertaalt zich dit in een concreet ontwerp?
Deelname staat open voor teams waarin minimaal drie verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Ten minste één van de teamleden is ingeschreven in het Nederlandse Architectenregister als architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige. Het inschrijfgeld bedraagt € 75 (exclusief btw) per team. Voor leden van de BNA, NVTL of BNSP is de deelname gratis.
Uit de inzendingen selecteert de jury eind januari 2014 drie genomineerden. Hun ontwerpen worden in de hoofdexpositie van de IABR 2014 opgenomen en in de catalogus. In juni, na de officiële opening van de Biennale, vindt de prijsuitreiking plaats in het auditorium van de Kunsthal. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 5.000. Alle overige inzendingen die aan de kwaliteitseisen van de redactie voldoen worden gepubliceerd in het tijdschrift Blauwe Kamer.

Resultaat
Er zijn dertien inzendingen ontvangen. De volgende inzendingen zijn door de jury genomineerd:

  • Als stromen verweven, Ingrid Ackermans, Guido Zeck en Peter Twisk;
  • Coop Blaak, Hannah Frederiks, Mischa Woutersen, Albertine Tjeenk Willink en Rob Brink;
  • GFT Avenue, Janneska Spoelman, Merten Nefs en Lucia Dossin.

De jury heeft Als stromen verweven van Guido Zeck, Peter Twisk en Ingrid Ackermans (Bureau Botersloot) als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
BNSP
NVTL
BNA

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.