Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag voor ontwerp nieuw brugwachtershuisje Melkbrug
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag voor ontwerp nieuw brugwachtershuisje Melkbrug

Gemeente Haarlem schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een brugwachtershuisje nabij de Melkbrug te Haarlem. Deelname staat open voor architecten ingeschreven in het Nederlandse architectenregister (SBA) en die op of na 1 januari 1973 zijn geboren. Op basis van motivatie, cv, plan van aanpak en portfolio worden vijf architecten geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp. Op basis van deze ontwerpen selecteert een jury twee inzendingen voor verdere uitwerking. De drie afvallers ontvangen een vergoeding van €1.000,-. Van de twee finalisten ontvangt de afvaller een vergoeding van €2.000,-. De winnaar ontvangt de opdracht tot verdere uitwerking van het ontwerp.

Resultaat
Er zijn 65 inzendingen ontvangen. De volgende architecten zijn geselecteerd voor het maken van een schetsontwerp:
  • Dieter Blok en Carmela Bogma;
  • Esther Stevelink;
  • Johan Selbing;
  • Marijn Schenk;
  • Marjolein van Eig.

(bron: Haarlem105)

De twee finalisten zijn Johan Selbing en Marjolein van Eig. Inwoners kunnen tot en met 6 mei op een van de twee ontwerpen stemmen. (bron: de architect)

Het ontwerp van Marjolein van Eig (Inbo) is tot winnaar uitgeroepen. (bron: Haarlems Dagblad)

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.