Ontwerpwedstrijden - Kunstopdracht in / rondom de fietstunnel Nesdijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kunstopdracht in / rondom de fietstunnel Nesdijk

Provincie Noord-Holland schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een kunstwerk in of rondom een fietstunnel in de Nesdijk. Deelname staat open voor kunstenaars en ontwerpers. Op basis van een motivatiebrief, CV en portfolio worden drie ontwerpers geselecteerd om een schetsontwerp te vervaardigen. Hiervoor is een  vergoeding beschikbaar van €2.500,- per ontwerper.
Eind mei worden de drie ontwerpen tentoongesteld, waarna de jury (75%) en bewoners (25%) de winnaar zullen aanwijzen. De winnaar wordt gevraagd het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Voor het kunstwerk staat een budget van € 182.500 inclusief honorarium, inclusief vergoeding schetsontwerp, inclusief bureau-, reis- en verblijfkosten, exclusief BTW ter beschikking.

Resultaat
Monster van Nes, Michiel Kluiters, is tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Michiel Kluiters

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.