Ontwerpwedstrijden - Op zoek naar Utopia
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Op zoek naar Utopia

Stad en Architectuur (BE) schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een tentoonstellingsconcept. Op basis van motivatie, CV en visie selecteert Stad en Architectuur een (team van) ontwerp(s) om de inzending nader uit te werken. hier is een vergoeding van €8.000,- voor beschikbaar. Uitvoering en productie starten zomer van 2015.

Resultaat
Uitslag onbekend.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.