Ontwerpwedstrijden - Ontwerpsessies openbare ruimte 2014
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpsessies openbare ruimte 2014

Stadswerk geeft studenten van opleidingen als stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en verkeerskunde de kans om een multidisciplinair ontwerpresultaat neer te zetten en hun oplossing voor een concrete en actuele gemeentelijke opgave over de inrichting van de openbare ruimte te presenteren. De professionals die optreden als projectleider, kunnen zo hun vaardigheden uitbreiden met het leiden van een ontwerpteam. Ook zij worden hierin begeleid en doorlopen voorafgaand aan de driedaagse nog een aparte cursusdag. Ambitieuze gemeentelijke organisaties fungeren als opdrachtgever, zodat de theorie direct in de praktijk wordt gebracht met een concrete ontwerpopgave. Tijdens de ontwerpsessies zijn mensen uit het vak én docenten aanwezig voor advies en begeleiding.
De casus voor 2014 is de ontwikkeling van de KennisAs. De zone tussen station Ede-Wageningen en Wageningen UR (inclusief Business and Science Park). Deze as verbindt niet alleen een aantal belangrijke componenten, maar verbindt ook de steden Ede en Wageningen met elkaar.

Deelname staat open voor studenten en professionals. Deelname kost €99,- ex BTW (professionals) en €49,- ex BTW (studenten). Let op: de inschrijving voor professionals sluit 9 mei. Voor studenten is de sluitingsdatum 16 mei.

Resultaat
Informatie over de procedure en de aanmeldmogelijkheid zijn medio 2014 van de site verdwenen.

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Stadswerk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.