Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Ontwerpen aan de Smart City
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Ontwerpen aan de Smart City

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit in brede zin. Onderdeel van de casestudies is de wijze waarop burgers, bedrijven, overheden en andere stakeholders betrokken zijn bij de besluitvorming over, evenals de financiering en het beheer van de nieuwe technologie. Een onderbouwde keuze voor het schaalniveau waarop het experiment in de Smart City plaatsvindt maakt deel uit van de opgave. Gezien de complexiteit van het onderwerp strekt samenwerking met andere disciplines en/of kennisinstellingen tot aanbeveling.
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Resultaat
De volgende vijf voorstellen zijn geselecteerd:

  • De analoge winkelstad in tijden van digitale euforie, combinatie: Studio Bliq en Archibliq
  • Van Smart City naar Civic City, NPK Design
  • Smart City Business Models, One Architecture
  • Pulsapp, Superuse Studios
  • Smart Towns, Spektor
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.