Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Sleutelen aan het metabolisme van de stad

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en opdrachtgevers op om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd. In hoeverre is de groeiende maatschappelijke interesse voor het ontwikkelen van een meer autonome regionale of lokale economie realistisch? Wat zijn de beoogde doelstellingen? Aan welke voorwaarden moet een dergelijk ruimtelijk economisch systeem voldoen? Wie zijn de stakeholders? Hoe kunnen publieke en private opdrachtgevende partijen hierbij een rol spelen? In hoeverre vraagt het ontwerpen aan een circulaire economie om nieuwe competenties en kennis bij ontwerpers? En met welke disciplines, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is samenwerking een noodzakelijke voorwaarde?
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Resultaat
Er zijn 38 inzendingen ontvangen. De volgende partijen zijn geselecteerd:

  • The Beach, Dp-a, Amsterdam Smart City en Michiel Schwarz/Sustainism Lab;
  • Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw;
  • David Dooghe i.s.m. Buro Boris;
  • M3H architecten;
  • Delva Landscape Architects.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.