Ontwerpwedstrijden - Open oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep Onderwijsomgeving voor uitvinders, denkers en doeners

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert in samenwerking met Waag Society een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept deelnemende teams op een visie te formuleren op de betekenis van creativiteit in het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de leeromgeving. In hoeverre is het bevorderen van creativiteit gekoppeld aan onderwijsconcepten, die zich richten op ‘denken en doen’? Van de teams wordt gevraagd een voorstel te schrijven waarin wordt ingegaan op de visie en vraagstelling, de werkwijze en de betrokken deskundigheid. Samenwerking met andere creatieve c.q. wetenschappelijke disciplines en met onderwijsinstellingen is gewenst.
Uit de inzendingen selecteren het Stimuleringsfonds en Waag Society samen met drie externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. Op basis van dit projectplan kan een subsidie van maximaal € 40.000 aangevraagd worden voor de uitvoering van het project.

Resultaat
Er zijn 68 inzendingen ontvangen. De volgende vijf inzendingen zijn geselecteerd:

  • De Ambachtsschool Revisited, De nieuwe ambachtsschool als publiek interieur, Susanne Piets ism Eireen Schreurs, Sereh Madnias en Dolf Broekhuizen;
  • Wat is een school?, The New School Collective;
  • De Mediawerf, de werkplaats waar kennis en kunde samenkomen, The Patching Zone ism Zadkine;
  • Fryskland, Bibliotheekservice Fryslân, ROC Friesland College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
  • Schoolhub, X11 en Rotslab.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.