Ontwerpwedstrijden - Oplossingen gezocht!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Oplossingen gezocht!

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) schrijft een dubbelprijsvraag uit. Gezocht wordt naar ideeën die ervoor kunnen zorgen dat fietsers, in alle diversiteit, op bestaande fietspaden en wegen veilig kunnen fietsen. Waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende fietsers (stadfiets, e-bike, speed e-bike, racefiets, kinderen op eigen fiets, bakfiets, ligfiets, etc etc). Ook wordt gezocht naar een nieuw hulpmiddel kan ons helpen om langer en comfortabel thuis te wonen en zal in de toekomst als onmisbaar kunnen worden beschouwd?
Op basis van een visie worden per thema tien partijen geselecteerd voor nadere uitwerking in de tweede ronde.
Deelname staat open voor leden van de NOVU, lezers van Vindingrijk en andere personen met een creatieve en markgerichte oplossing voor de probleemstelling ‘fiets’ en de probleemstelling ‘thuiszorg’.
De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Maak fietsen nog veiliger, Johan Cazemier;
  • Verbeter de thuiszorg, Geuko van der Veen.
Opdrachtgever
Nederlandse Orde van Uitvinders

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.