Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Werelderfgoed Kinderdijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Werelderfgoed Kinderdijk

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk schrijft een projectprijsvraag uit voor het ontwerp van een inrichtingsplan voor de entreezone en een bezoekerscentrum. De eerste ronde is een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers een beknopte visie op de opgave moeten geven. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury vijf inzendingen.
De deelnemers van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk stelt een ontwerpvergoeding van € 5.000 exclusief btw beschikbaar aan de deelnemers aan de tweede ronde. De ingediende structuurontwerpen uit de tweede ronde worden tentoongesteld. Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld, te reageren op de voorstellen; de reacties worden betrokken bij de jurybeoordeling.
Deelname aan de prijsvraag staat open voor (teams van) ruimtelijke professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten etc. Deelname als team wordt nadrukkelijk aanbevolen.
De uitschrijver heeft de intentie om de inzender van de best beoordeelde inzending een vervolgopdracht te verstrekken. Hierover zal in vervolg op de prijsvraag onderhandeld worden. De opdracht zal zijn gericht op het uitwerken van de visie en het structuurontwerp tot een calculeerbaar voorlopig ontwerp (DNR STB 2009) voor de gehele opgave tegen een vergoeding van € 20.000 exclusief btw.

Resultaat
De jury heeft de volgende vijf inzendingen geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde:

  • Cradle to cradle in de polder, Berno Strootman (Strootman Landschapsarchitecten) met FARO Architecten;
  • DENKEND AAN HOLLAND, team Steven van der Goes (Beuving van der Goes architecten);
  • Kinderdijk: open voor bezoek!, team Joost van Noort (Studio Nuy van Noort);
  • Levend erfgoed in de 21e eeuw, team Dorus Meurs (M&DB architecten);
  • Denkend aan Holland…, Wieteke Nijkrake.


De jury heeft Levend erfgoed in de 21e eeuw, team Dorus Meurs (M&DB architecten) als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Dorus Meurs en Michael Daane Bolier (M&DB ARCHITECTEN)

Documenten
140422 reglement open oproep kinderdijk.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.