Ontwerpwedstrijden - Wonen 2020 De uitdaging!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wonen 2020 De uitdaging!

Gemeente Borne nodigt architecten, bouwers, afgestudeerden, stagairs en afstudeerders uit een ontwerp in te zenden voor een woning voor de wijk Bornsche Maten te Borne. Een jury selecteert maximaal twintig inzendingen.
De gemeente looft geen prijs uit, maar zal door middel van ontmoetingen, een expositie en overige activiteiten de ontwerpen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen.

Resultaat
Er zijn 39 inzendingen ontvangen. De jury heeft 18 ontwerpen geselecteerd die tot eind 2014 onder de aandacht van het publiek zullen worden gebracht:

 • De Groene Piramide, 3 Develop;
 • 't Huis - stel uw eigen duurzame woning samen, 19 Het Atelier;
 • Energie-0-Woning / Een investering voor de toekomst, Algra & Marechal Architecten;
 • Modesta, Henry Betting Architect en Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo VplusD;
 • Gezond Wonen / Het Nieuwe bouwen NL, BDC Architecten en BHB Het Nieuwe Bouwen;
 • ECOLANDHUIS / Met Hollands hout van Staatsbosbeheer, BKVV Architecten;
 • NUL-ENERGIE Woning, Buffalo 401;
 • ENERGIE 0 WONING, Building Design Architectuur;
 • Wonen 2020 is THUIS KOMEN - BINNEN KOMEN - THUIS LEVEN - VERDER KIJKEN - THUIS GENIETEN MEER WETEN - ZORGEN VRIJ - THUIS ZIEN - THUIS BLIJVEN, CAVD Architectenburo;
 • E-CUBE, HOEB Architectuur;
 • NOCO2, HET Architectenbureau;
 • HET NIEUWE THUIS, K3 Architectuur;
 • KLIMAATWONEN, LKSVDD Architecten;
 • ENERGIEVRAAG BEPERKEN, Maas Architecten;
 • Villa F.E.E.S.T. – samen Wonen is een feest, verbeter de wereld !, Wim de Bruijn;
 • VRIJSTAANDE DUURZAME WONING BORNE, Remco Gonggrijp Architect;
 • LEVEN OP KLEINE VOETAFDRUK, Robert Boxem;
 • ESCHHOES, Zofa Architecten.
Opdrachtgever
Gemeente Borne

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.