Ontwerpwedstrijden - Delft Design Challenge 2014
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Delft Design Challenge 2014

TOP en Delft Design schrijven een prijsvraag uit om een nieuw idee te ontwikkelen voor zelfzorg in de eigen woonomgeving. Deze ontwerpen bieden een oplossing voor een probleem binnen één van de drie focusgebieden; het domoticaconcept van de toekomst, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en zelf medisch handelen. Het ontwerp dient realistisch, technisch en financieel haalbaar te zijn, waarbij de eindgebruiker duidelijk centraal staat.
21 mei kunnen deelnemers hun idee pitchen, waarna een jury de vijf meest kansrijke inzendingen selecteert en de desbetreffende teams vraagt om deze tegen een vergoeding uit te werken.
Woensdag 9 juli presenteren de teams de uitwerking van hun idee. Hierbij worden verschillende partijen uit het veld uitgenodigd die geïnteresseerd kunnen zijn in het implementeren van het ontwerp. Na afloop van de presentatie wordt tijdens een projectenmarkt gericht gewerkt aan samenwerking tussen de teams en marktpartijen om de ontwerpen te realiseren.

Resultaat
Er zijn dertien plannen ingediend door evenveel teams. De jury heeft de volgende vijf winnaars uitgeroepen:

  • Uitbrander;
  • Mantellink, Niels Meijssen, Johan Langendoen en Elien Phernambucq;
  • Helping Hand;
  • Mokkop, Josje van Beusekom;
  • Monica 4.0, Cock Peterse, Ineke van Geenen, Chris Verhoeven en Pieter Jonker.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.