Ontwerpwedstrijden - Constructief en creatief met composieten 2014
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Constructief en creatief met composieten 2014

Poly Products schrijft een prijsvraag uit om een nieuw of bestaand product (nog niet gerealiseerd) of idee uit te werken in vezelversterkt kunststof composietmateriaal. Deelname staat open voor bedrijven. De winnaar ontvangt een intern ontwerptraject van en bij Poly Products ter waarde van € 5.000 om het ontwerp verder te ontwikkelen.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
Er zijn te weinig inzendingen ontvangen. Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Poly Products

Procedure stopgezet

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.