Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag waterinnovatie zoetwaterproblematiek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag waterinnovatie zoetwaterproblematiek

Provincie Noord-Holland schrijft een prijsvraag uit met als vraagstelling: ‘Bedenk een innovatieve manier om de zoetwatervraag in Noord-Holland (verder) te beperken'. Hierbij kan het gaan om zowel ruimtelijke oplossingen, als om technologische innovaties. Bij de beoordelingen van de inzendingen wordt gekeken naar aspecten als: mate van innovatie?, bruikbaarheid en haalbaarheid (of duidelijk aangeven hoe verdere ontwikkeling van uw idee kan worden vormgegeven en eventueel in samenwerking met welke andere partijen) en toepasbaarheid binnen Noord-Holland.Deelname staat open voor het bedrijfsleven en studenten. De winnaar in de categorie bedrijfsleven ontvangt € 5.000. Voor de categorie studenten zijn drie geldprijzen beschikbaar: 1e prijs €1.500, 2e prijs €1.000, 3e prijs €500,-.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Categorie bedrijfsleven: Inlaat op maat, Acacia Water en de Kring Noordelijk Zandgebied;
  • Categorie studenten: 1e prijs: Integraal en dynamisch waterbeheer door satellieten, Arjan Zonneveld (afgestudeerd, Vrije Universiteit Amsterdam);
  • Categorie studenten: 2e prijs: Besparing huishoudens, Rob den Boer (Van Hall Larenstein).
  • Categorie studenten: 3e prijs: niet uitgereikt.
Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.