Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Onderwijsomgeving
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Onderwijsomgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). De oproep staat open voor ontwerpers en architecten die zich willen richten op onderzoek naar de nieuwbouw van schoolgebouwen (VMBO/MBO/ROC) die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om analyse, evaluatie en ontwerpvoorstellen van zowel het gebouw als de omgeving: ruimtelijk, economisch, technologisch, programmatisch en sociaal. Welke keuzecriteria, naast bereikbaarheid en de aanwezigheid van omliggende infrastructuur, waren leidend voor de locatie van deze schoolgebouwen? Wat is het effect van het gebouw? In hoeverre is de omgeving van belang en wat is de invloed ervan op het onderwijs zelf? Wat kunnen deze gebouwen naast onderwijsrendement nog meer aan rendement opleveren? Hoe kan je de resultaten van het onderzoek inzetten voor nieuw onderwijs? En hoe kan dit type schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor het hedendaagse en toekomstige onderwijs?
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan. Op basis van dit onderzoeksplan kan een subsidie van maximaal €40.000,- aangevraagd worden voor de uitvoering van het onderzoek.

Resultaat
De volgende onderzoeken zijn voor uitvoering geselecteerd:

  • Stad als school / school als stad, Matthijs de Boer Stedenbouw b.v.;
  • FLEX TEST ROC, Marco Broekman Urbanism Research Architecture en Dingeman Deijs Architect;
  • Bouwen met visie in het beroepsonderwijs, Gratwanderung (Melanie van der Hoorn);
  • Ruimtelijke strategieën, Arconiko;
  • Werkplaats Centraal, vakmanschap en de werkplaats in de 21e eeuw, do|ob (Dirk Osinga) ism Studio Makkink & Bey;
  • Van Eiland naar Schakel, The Cloud Collective ism VenhoevenCS architecture+urbanism;
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.