Ontwerpwedstrijden - Open oproep: Experimenteren met Stadslabs
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: Experimenteren met Stadslabs

Het Stimuleringsfonds roept initiatiefnemers van stadslabs, ateliers en andere innovatieve samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor de opzet, dan wel continuering van lokaal verankerde werkvormen.
Deze open oproep is gericht op de doorontwikkeling van bestaande stadslabconcepten en het opzetten van experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen ontwerpers, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen, bewoners en andere stakeholders aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken
Het Stimuleringsfonds selecteert samen met twee externe adviseurs maximaal 8 voorstellen, die een eenmalige projectsubsidie ontvangen van max. € 25.000,- per initiatief.

Resultaat
In eerste instantie zouden maximaal acht projectvoorstellen worden geselecteerd (gebaseerd op veertig tot vijftig inzendingen). Omdat zowel de hoeveelheid inzendingen (89) als de kwaliteit hiervan de verwachtingen sterk heeft overtroffen, bleek het budget niet toereikend te zijn. Het budget is dan ook verdubbel, waarna zeventien, in plaats van acht voorstellen zijn geselecteerd.

 • Torre Hofplein, Stichting De Dépendance ism. ZUS;
 • Stadslab Luchtkwaliteit, Coöperatie Stek;
 • Open Coop Midwest, Stichting Amsterdam MidWest;
 • Stadslab BSH, Stichting Donkeypedia;
 • Stadslab St. Jospeh, KAW;
 • VPRO Medialab strijp-S, VPRO;
 • Stadsklas 2015, learning by doing, Stroom Den Haag;
 • Groene Helden Buurtlaboratorium, Stadskwekerij De Groene Helden;
 • Maastricht-lab next, Gemeente Maastricht;
 • Van experiment naar realisatie, Stadslab Roermond;
 • DTO college, Departement tijdelijke Ordening;
 • Veluwse stoofpot in Uddel, Zijaanzicht;
 • Stadslab Nijmegen, Stichting Lenteveld;
 • Vrije ruimte voor stadslandbouw, Gemeente Almelo;
 • Dorpslab Castricum, Atelier VA;
 • Stadslab Water in de Dordtse ruimte, Platform duurzaamheid Dordrecht;
 • Digitaal Polderlab, Stichting Polderlab.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.