Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag herontwikkeling naoorlogse winkelstrips
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag herontwikkeling naoorlogse winkelstrips

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is voornemens een prijsvraag uit te schrijven voor innovatieve, kansrijke concepten voor winkelstrips in de wederopbouwgebieden waarbij het uitgangspunt is om de gedachten waarmee het oorspronkelijke plan is opgezet te vertalen naar de eisen van deze tijd. Op basis van een visie worden maximaal 15 deelnemers geselecteerd voor deelname aan de tweede ronde om hun visie uit te werken.
Ter voorbereiding houdt de uitschrijver op 4 december een informatiebijeenkomst te Amersfoort.
Deelname staat open voor (teams van) studenten, particulieren (zoals buurtbewoners van wederopbouwgebieden en ruimtelijke professionals (zoals (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, aannemers etc).
Het prijzengeld is als volgt verdeeld: 1e plaats € 10.000,-; 2e plaats € 5.000,-; 3e plaats € 2.500,-; 4e tot en met 15e plaats € 1.250,-.

Resultaat
De volgende vijftien partijen zijn geselecteerd om hun visie uit te werken:

 • Angelica;
 • Artesk van Royen Architecten;
 • BFAS;
 • de Nooijer Architectuur;
 • De Open Kaart;
 • De Steunbeer BV;
 • Design Studio Tatjana Djordjevic;
 • diederendirrix;
 • Kim de Greef Architectuur;
 • KIR, Kordaat in Ruimte;
 • NieuweWijn;
 • Stipo BV;
 • Studio Stad;
 • Studio Timo;
 • Wendy van Rosmalen.

(bron: cultureelerfgoed.nl)

De jury heeft de volgende winnaars bekendgemaakt:

 • 1e prijs: De Buurtwinkel als Banenmotor, Arjan de Nooijer (dNArchitectuur), Ernst Haagsman (Ernstarchitect) en Sander Gelinck (Idee&doen);
 • 2e prijs: Wijkstrip, Joosje van Geest, Mattijs in ’t Hof/Stipo en Gert Jan te Velde/Van Schagen Architecten;
 • 3e prijs: Winkelstrip & wij(k)gedachte, diederendirrix in samenwerking met Studio Ossidiana.
Opdrachtgever
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

dNArchitectuur, Ernstarchitect en Idee&doen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.