Ontwerpwedstrijden - Open oproep Karitaatbrug
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep Karitaatbrug

Het Recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Delft schrijven een prijsvraag uit voor een nieuwe brug over de Karitaatmolensloot aan de zuidrand van Delft. Deelname staat open voor studenten van de TU Delft.

Resultaat

Er zijn 23 inzendingen ontvangen. De jury heeft Rafail Gkaidatzis als winnaar uitgeroepen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.