Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). De oproep staat open voor ontwerpers en architecten. 
Gevraagd wordt om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting met zorgaanbod voor mensen met een lichte zorgvraag. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Het in beeld brengen van de doelgroep en een inventarisatie van hun specifieke zorgvraag maakt deel uit van de opgave. Oplossingen zijn altijd locatiespecifiek. Een samenwerking met lokale zorginstellingen, bewonerscollectieven, vrijwilligersorganisaties of woningcorporaties verdient aanbeveling.
Per geselecteerd voorstel (maximaal 5) stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

Resultaat

Er zijn 28 voorstellen ingediend de volgende vijf voorstellen zijn geselecteerd.

  • Het nieuwe Gasthaus, Bureau B+B;
  • Thuis in de Wijk, Remake, Buro voor Architectuur;
  • Het Leidse Gasthuis, GAAGA;
  • Het (Gast)huis van Welzijn, laura alvarez architecture & mauroparravicini;
  • CareBNB, De Jong Gortemaker Algra & Twynstra Gudde.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.