Ontwerpwedstrijden - Ontwerpstudie 'De adaptieve dijk'
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpstudie 'De adaptieve dijk'

Waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe en Groot Salland, het Delta Ontwerpplatform van het ministerie van IenM en de Academie van Bouwkunst Amsterdam en BNA Onderzoek nodigen architecten uit om zich in multidisciplinaire teams in te schrijven voor de ontwerpstudie 'De adaptieve dijk'. Gezocht wordt naar zes ontwerpteams voor drie locaties.
In de ontwerpstudie wordt niet alleen naar de noodzakelijke dijkversterking gekeken, ook wordt onderzocht welke ruimtelijke functies kunnen worden toegevoegd. Wat kan een dijk betekenen voor een aantrekkelijk, multifunctioneel, bewoonbaar, veilig en klimaatbestendig landschap? In deze studie worden de verschillende schaalniveaus (van dijktraject tot dijkwoning) en verschillende tijdsvensters (van korte termijn tot verre toekomst) bekeken en in toekomstscenario’s verwerkt.
De geselecteerde teams krijgen een onkostenvergoeding van € 5.000.

Resultaat
De volgende teams zijn geselecteerd:

Locatie Waaldijk (Tiel - Lent)

  • Michel Schreinemachers (NEXT architects),Pieter Schengenga (H+N+S landschapsarchitecten), Inge Kersten (H+N+S landschapsarchitecten, Marinus Kooiman (historisch geograaf), Martin Egas (Dura Vermeer);
  • Wim Maas (Maas Architecten), Frank Vijftigschild (Maas Architecten), Martijn Horst (Cultuurland advies), Peter Hermens (Werkend Landschap), Roelant van Dam (Tauw), Jeroen van Westen (landschapskunstenaar).


Locatie IJsseldijk (Zwolle - Deventer)

  • Femke Feenstra (de Jong Gortemaker Algra), Karen Glandrup (de Jong Gortemaker Algra), Sebastiaan Luiten (de Jong Gortemaker Algra), Anne-Sietske Smits-Verburg (Bosch Slabbers landschapsarchitecten), Ian Officer (Bosch Slabbers landschapsarchitecten), Johanna van Doorn (Steenhuis Meurs);
  • Theo de Bruijn (IAA Architecten), Moniek Otten (IAA Architecten), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes), Wieteke Nijkrake (NOHNIK architecture and landscapes), Jan Frijn (Grontmij).


Locatie Grebbedijk (Rhenen - Wageningen)

  • Job Roos (Braaksma & Roos Architecten), Eric-Jan Pleijster (Lola landscape architects), Gert Kwekkeboom (The Cloud collective), Rick ten Doeschate (The Cloud collective);
  • Johan Blokland (OpZoom architecten), Rob Aben (landschapsarchitect), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK), Rudolf van Broekhuizen (onderzoeker Rurale Sociologie WUR),  Herman Agricola (onderzoeker/regiohost FoodValley WUR), Erik Kuiper (Afvalzorg).

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.