Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Werkweek New Bejing East Station
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Werkweek New Bejing East Station

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten op zich aan te melden voor deelname aan een werkweek waarbij Chinese en Nederlandse experts aan een concrete opgave zullen werken: de ontwikkeling van het Bejing East Station in Tongzhou District. De Beijing Municipal Commission of Urban Planning (BMCUP) is geïnteresseerd in een integrale ontwerpbenadering, onder meer om de kwaliteit van de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Mobiliteit neemt hierin een belangrijke plaats in. BMCUP ziet Transit Oriented Development als een kansrijke benadering en verwacht dat Nederlandse experts hen hierin kunnen bijstaan. Bij dit traject zijn Beijing Institute for Architectural Design (BIAD), de Tsinghua Universiteit en VenhoevenCS als curatoren betrokken.
Op basis van motivatie en portfolio selecteert het fonds samen met VenhoevenCS 3 ontwerpers die kunnen deelnemen aan deze werkweek. Zij zullen worden geselecteerd op basis van hun ontwerpvaardigheden, hun ervaringen met TOD en ervaring met het werken in een Chinese context. De geselecteerde ontwerpers ontvangen een bijdrage van € 2.800 als bijdrage aan reis- en verblijfskosten.
Vanwege de complexiteit van de opgave, kunnen specifieke deskundigen uit Nederland deelnemen aan de werkweek. Deze deskundigen of specialisten zullen door de Nederlandse curator worden geselecteerd op basis van hun bewezen expertise zoals de TOD, mobiliteit of stedelijke economie.

Resultaat

De selectie is niet openbaar bekendgemaakt. Resultaat onbekend.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.