Ontwerpwedstrijden - Nederland Fietsland 2040
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nederland Fietsland 2040

BNSP schrijft een ideeënprijsvraag uit met de vraag welke de rol de fiets in de toekomst gaat spelen en hoe steden en regio's daarvoor ingericht dienen te worden. Welke plek gaan e-bikes en cargo-bikes hier innemen? hoe kan de bestaande ruimtelijke kwaliteit worden behouden en versterkt? Kortom; wat hebben we als Nederland nodig om voorop te blijven als fietsland? De prijsvraag richt zich op drie cases in de steden Amsterdam, Dordrecht en Groningen, waarbij deelnemers uitdrukkelijk wordt gevraagd om ideeën aan te dragen op zowel binnenstedelijk als regionaal niveau. Op de bijeenkomst ‘Nederland Fietsland 2040’ op 15 oktober worden de winnaars bekend gemaakt en wordt er door middel van lezingen en workshops verder ingegaan op de materie.
Deelname staat open voor (teams van) studenten en professionals op het gebied van bijvoorbeeld stadsgeografie, planologie, verkeerskunde, stedenbouw en (landschaps-)architectuur.
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het event Nederland Fietsland 2040 dat op 15 oktober plaats zal vinden. De winnaar ontvangt onder andere een jaarlidmaatschap van de BNSP, publicatie in De Blauwe Kamer.

Resultaat

De jury heeft Fietsend Waterland 2040, Witteveen+Bos, tot winnaar uitgeroepen.

Opdrachtgever
BNSP

Witteveen + Bos

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.